Välfärd

Vad är välfärd?

Välfärd används som en benämning på människors levnadsförhållanden. Då samtliga människor i samhället har tillgång till bland annat grundläggande utbildning, sjukvård, mat och säkerhet kan man tala om allmän välfärd.