Valuta

Vad är valuta?

En valuta är ett betalningsmedel som gäller i ett eller flera länder. Valutan utfärdas av regeringen och byts i regel ut mot varor och tjänster.