Valutakurs

Vad är valutakurs?

Det pris en viss valuta har i förhållande till en annan valuta, kallar man för valutakurs. Bland annat så styrs valutakursen av tillgång och efterfrågan på valutamarknaden.