Valutareserv

Vad är valutareserv?

Den reserv av guld och värdepapper i utländska valutor som en stat innehar – kallas för valutareserv. Valutareserven kan bland annat användas för att hjälpa banker med likviditetsproblem.