Valutaskuld

Vad är valutaskuld?

Då man talar om en så kallad valutaskuld, är det statens upplåning i utländsk valuta som avses. Återbetalning av valutaskulden sköts av Riksgälden.