Vinst

Vad är vinst?

Vinst är ett ekonomiskt begrepp, som definieras som intäkter minus utgifter. I det fall där utgifterna är större än intäkterna, talar man istället om en förlust.